Šie noteikumi attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas pasūtīti caur šo aplikāciju. Pirms pasūtīšanas izlasiet šo dokumentu!


Lietotāja Tiesības Un Pienākumi

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs, kuram tie piešķirti.

Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā aplikācijas tpr.lv administratori patur tiesības vienpusēji apturēt konta darbību, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Lietotājam ir tiesības pasūtīt, rediģēt, dzēst preces no psūtījumu groza, visā pasūtījumu pieņemšanas laikā, kurš norādīts sākumlapā.

Lietotājam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm saņemšanas brīdī

Lietotājam ir tiesības atteikties no preces tās saņemšanas brīdī, ja prece neatbilst aprakstam, vai arī prece ir nekvalitatīva

Veicot pasūtījumus lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrāde tiks veikta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība - info@tpr.lv

Izmantojot tpr.lv preču pasūtīsanas aplikāciju, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

©  tpr.lv. All rights reserved